Jernbanens Musikkorps består av 6 korps i Bergen, Drammen, Narvik, Oslo, Stavanger og Trondheim. Korpsene danner Norsk Jernbanemusikk Forbund og møtes til nasjonale stevner hvert 3. år. Ta kontakt med ditt lokale korps dersom du ønsker å spille med oss. Gå til korpsene med lenkene nedenfor.